Skriv mig op

Derfor skal du skrives op hos boli.nu

Helt overordnet arbejder vi som almen boligorganisation for at skabe rammen om det gode liv og et stærkt fællesskab, og som lejer hos boli.nu er der både økonomiske og praktiske fordele. Først og fremmest er der ingen, der tjener på din husleje. Det betyder en lavere husleje, fordi den kun dækker reelle udgifter forbundet med driften af boligafdelingen. Derudover har du mulighed for at søge boligstøtte. Vi tilbyder også vores lejere særdeles konkurrencedygtige priser på tv, internet og telefoni gennem lejerne eget net, bolinu.net.

 

På vedligeholdelsesfronten klarer vores varmemestre det praktiske arbejde med vedligeholdelse af bygninger, udendørsområder, vinduer, vandhaner og lign. Samtidig har du mulighed for selv at lave forbedringer og få en økonomisk godtgørelse, når du fraflytter. Overvejer du at flytte i lejebolig om nogle år, kan det være en god forsikring at skrive sig på venteliste. Dit ventelistenummer kan være aktivt eller passivt, alt efter hvilken situation du står i.

 

Er du evt. interesseret i at få indflydelse i den afdeling, hvor du bor, kan du deltage i beboerdemokratiet og være med til at skabe rammerne i din afdeling. Du kan også finde masser af fællesskab i forskellige foreninger, som fx strikkeklubber, fiskeklubber, kortklubber og lign.

Hvorfor skal jeg skrives op?

boli.nu er en almen boligorganisation. Almene boliger er reguleret af nogle andre regler end private udlejningsboliger, og det er derfor et lovkrav at blive skrevet op for at blive lejer, også selvom den bolig du ønsker, allerede er ledig. Såfremt du ønsker at leje en bolig, skal du skrives på venteliste. Dette kan gøres via boli.nu ved at vælge ”Søg bolig”. Vi vil sende dig et boligtilbud, når vi modtager en opsigelse, og dit ventelistenummer står for tur.

Hvad koster det?

Det koster 250 kr. at blive skrevet op hos boli.nu. Det kalder man et opnoteringsgebyr. Når du har skrevet dig op og har betalt opnoteringsgebyret, er du kommet på venteliste. Der kan være lang ventetid på nogle typer boliger, og derfor er det en god ide at skrive sig op i god tid. Det koster efterfølgende 125 kr. om året at stå på venteliste. Det kalder man ajourføringsgebyret. Undlader du at betale det årlige ajourføringsgebyr, vil du blive slettet fra ventelisten og skal dermed starte forfra.

I vores søgefunktion kan du altid tjekke,
hvilke boliger der er ledige.

Hvad sker der, når jeg har skrevet mig op?

Vi fremsender et boligtilbud, når dit ventelistenummer står for tur. Boligtilbuddet skal du besvare inden for fristen. Takker du nej, vil boligen blive tilbudt den næste i køen.

 

 

Skriv mig op Læs mere om boli.nu

 

 

Har du spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte kontoret tlf. 75 92 48 44

Nyheder fra os