Vision/Mission/Historie

boli.nu’s vision er at skabe og udleje attraktive og velfungerende boliger i trygge miljøer. Denne opgave løses i et tæt samarbejde med vores afdelingsbestyrelser, beboerne og de ansatte.
Samarbejdet bygger på troværdighed, ansvarlighed og fælles begejstring over opnåede resultater.

boli.nu’s mission er vores eksistensberettigelse. Den fortæller, hvilket forretningsområde eller hvilken branche vi befinder os i, og hvad vi kan tilbyde beboere og boligsøgende på dette område. Missionen giver os en fælles forståelse af boli.nu’s formål og har stor betydning for vores arbejde, fordi alt hvad vi siger og gør afspejler vores mission.
  • boli.nu skaber, driver, vedligeholder og udvikler lejeboliger
  • boli.nu dækker et socialt og samfundsmæssigt behov for økonomisk tilgængelige lejeboliger
  • boli.nu skaber boliger for en bred målgruppes behov uafhængigt af alder, status, nationalitet og familiesammensætning
  • boli.nu tør tænke anderledes og er udviklings- og samarbejdsorienteret
  • boli.nu har engagerede, stabile og veluddannede medarbejdere, der sætter fokus på service og kvalitet
  • boli.nu fokuserer på bæredygtighed, energioptimering og miljø
  • boli.nu bygger på fremtidens muligheder og er målrettet på en driftsmæssig og økonomisk forsvarlig måde

boli.nu’s historie

1944
Socialt Boligbyggeri i Fredericia blev stiftet som en selvejende institution på initiativ af malermester Aage Rand og Murernes Fagforenings formand, Magnus Udesen Dahl.
 
1948
Selskabets første byggeri var Høgegården holder rejsegilde den 17. april. Socialt Boligbyggeri rådede over de første 71 lejligheder og tre forretninger, ligesom selskabet selv havde fået to kælderlokaler til kontor og Murernes Fagforening to tilsvarende lokaler til kontor og kontrol.
 
Man gik i gang med et byggeri ved daværende Sofie Amalievej – det nuværende Indre Ringvej mellem Jernbanegade og Vesterbrogade. Samtidig arbejdede man videre med planerne for det byggeri, der i dag er Fælledparken, beliggende ved Fælledvej ned mod Hybyhus.
 
1961
Socialt Boligbyggeri gik som det eneste fredericianske boligselskab med i Sydjyllandsplanen, omfattende en række boligselskaber i Sydjylland, der drøftede mulighederne for et stort fælles utraditionelt byggeri. Deltagelsen i Sydjyllandsplanen betød, at man fik i gang med det hidtil største projekt, Skanseparken.
 
1966
Socialt Boligbyggeri oprettede sammen med fire andre boligselskaber og Fredericia Kommune Fællesbyg. 
 
1969
Ved selskabets 25 års jubilæum havde selskabet bygget eller havde under opførelse 500 lejligheder.
 
1974
Gennem Fællesbyg, som stod for opførelsen af byggerierne, kunne man koordinere boligbyggeriet i Fredericia, fx opførelsen af de store komplekser Korskærparken og Sønderparken, hvor boligselskaberne fik deres særlige afdelinger. 
 
1985
Socialt Boligbyggeri bygger to meget store byggerier inden for voldene: Rackmannsgården  i området Sjællandsgade-Norgesgade-Fynsgade i 1985 og Bülowsgården i området Kongensgade-Danmarksgade-Kongensstræde.
 
1995
Korskærparken udvides med en 4. etage på husene og fik skråt tag, samtidig med at bygningerne blev forsynet med elevatorer til glæde for de ældre beboere og andre beboere, som har svært ved af klare trapper.
 
2005
Socialt Boligbyggeri oprettede sit eget bolignet, SBB-net, der leverer bredbånd, mobilt bredbånd, radio og TV, telefoni og mobiltelefoni til beboerne til attraktive priser. Det er det net, vi i dag kender som bolinu.net.
 
2009
Socialt Boligbyggeri får i samarbejde med Boligkontoret i Fredericia et beløb på 2,3 mia. kr. fra Landsbyggefondens særlige renoveringsstøtteordning til en omfattende renovering af knap 2.500 lejeboliger i Korskærparken, Sønderparken, Randalsparken og Skanseparken. 
Socialt Boligbyggeri skifter navn til boli.nu, og samtidig fik boligorganisationen en forfriskende opstramning med nye farver og former.
 
2013
boli.nu påbegynder første etape af renovering og ombygning af 214 lejligheder i Sønderparken. En partnerskabsaftale ned hovedentreprenøren sikrede, at lokale ledige og unge fra Sønderparken kunne komme i beskæftigelse. 
 
2014
boli.nu opfører et nyt aktivitetshus i Sønderparken, der kan bruges som fælles mødested for områdets ca. 800 lejemål, og hvor der er mulighed for andre aktiviteter som dans, teater, musik og værksted
 
2014
boli.nu kan fejre 70 års jubilæum

2015
boli.nu påbegynder første etape af renovering og ombygning af 238 lejligheder i Korskærparken. En partnerskabsaftale ned hovedentreprenøren sikrede, at lokale ledige og unge fra Korskærparken kunne komme i beskæftigelse. 

Redigeret

ons, 21/03/2018 - 13:52