Vi er boli.nu

Vi tror på, at gode, moderne boliger tiltrækker gode lejere, der sætter pris på gode rammer om deres hjem. Boli.nu lægger stor vægt på at vores lejere trives. Der skal være plads til alle. Derfor har vi beboeren i centrum og værner om det gode fællesskab. Vi sætter stor pris på den centrale beliggenhed, på den enestående natur og ikke mindst de historiske og kulturelle oplevelser, som byen byder på. Vi værner om vores lokale butiksliv og støtter det i det omfang, det er muligt.

Vores ca. 1900 lejemål er fordelt på 18 afdelinger,
der ligger både i og uden for voldene i Fredericia.

Vi tænker bæredygtigt

Hos boli.nu tager vi ansvar for at løfte de miljømæssige udfordringer i vores boligområder, fordi vi synes det er en opgave, som vi skal løfte i fællesskab. Derfor skaber vi sammen med beboerne de nødvendige rammer for at tænke mere bæredygtigt.

Vi tager grønne initiativer

Vi udvikler løbende nye energi- og miljørigtige procedurer og fremgangsmåder, og vi motiverer vores beboere til at udvise energi- og miljørigtig adfærd – og ikke mindst træffe fornuftige valg. Derfor har vi i de områder, hvor vi renoverer, i samråd med beboerne etableret mere miljørigtige affaldssystemer, der gør det nemmere at sortere affaldet og dermed nedbringe mængden af restaffald. Samtidig arbejder vi på at nedbringe forbruget af el, vand og varme og stiller krav til vores underleverandører om, at de er miljøbevidste og har fokus på bæredygtighed.

Nyheder fra os