Persondataforordningen

 
 
Nye persondataregler fra 25. maj 2018
EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger. De nye regler findes i databeskyttelsesforordningen (Persondataforordningen) (GDPR), som har til formål at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer oplysninger om dig. Reglerne trådte i kraft den 25. maj 2018.
 
I boli.nu er du en del af en boligorganisation, hvor værdier som åbenhed og tillid er rodfæstet i vores kultur og arbejde. Det gælder også, når vi behandler de oplysninger, vi har om dig.
 
Opdateret information om behandling af personoplysninger
De nye regler betyder, at vi har opdateret vores information om behandling af personoplysninger, som du kan finde på nærværende side. Her kan du blandt andet se, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge.
 
Udover de vedhæftede dokumenter med information om behandling af personoplysninger kan du læse om hvordan du udnytter dine rettigheder og om dine klagemuligheder
 
Rettigheder og klagemuligheder
Du har efter Databeskytteforordningen (Persondataforordningen) (GDPR) en række rettigheder relateret til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Ønsker du at udnytte dine rettigheder, eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 75 92 48 44 eller på e-mail: info@boli.nu.
 
Ret til indsigt
Du har ret til at anmode os om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne samt en række yderligere informationer.
 
Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode os om at få urigtige personoplysninger om dig rettet og opdateret. Du kan som medlem selv til enhver tid redigere eller slette dine stamoplysninger på Min side.
 
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning af dine personoplysninger ellers ville indtræffe.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere formål begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen til et eller flere formål, må vi fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 
Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til dig og/eller til en anden dataansvarlig.
 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
 
Boligorganisationens kontaktoplysninger er:
 
Boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia
www. boli.nu
Email: info@boli.nu
Telefon: 75 92 48 44
CVR.nr. 35 45 78 28
 
 
Datatilsynets kontaktoplysninger er:
 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
 

Klik her for: Fortegnelse over behandlingsaktiviteter ved boligadministration
Klik her for: Retningslinjer for håndtering af sikkerhedsbrud ved personoplysninger
Klik her for: Retningslinjer for sletning af personoplysninger mv.
Klik her for: Procedure og retningslinjer for behandling af indsigtsanmodninger mv.
Klik her for: Behandling af personoplysning ved husordenklager
Klik her for: Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen
Klik her for: Behandling af personoplysninger ifm. TV-overvågning
Klik her for: Behandling af personoplysninger om beboere
Klik her for: Behandling af personoplysninger ifm. administration af venteliste
Klik her for: Persondatapolitik ifm. hjemmeside
Klik her for: Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Klik her for: Fortegnelse over behandllingsaktiviteter ifm. TV-overvågningRedigeret

man, 28/05/2018 - 10:39