Om at bo alment

Lejer hos en almen boligorganisation

Det almene byggeri er et tilbud til alle borgere. Dog har vi som en almen boligorganisation en ekstra forpligtelse over for befolkningsgrupper med særlige boligbehov. Det gælder fx unge under uddannelse og andre unge, der har boligproblemer, ældre og handicappede, enlige med børn og flygtninge samt mennesker, der skal genhuses i forbindelse med byfornyelsen. Vores udlejningspolitik stræber efter at skabe bedre boligforhold og bedre integration af de forskellige befolkningsgrupper.

 

Det almene byggeri bygger på et demokrati, hvor der er beboerflertal i alle styrende organer. Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som også kan disponere over hver fjerde ledige lejlighed til kommunens boligsociale forpligtelser.

 

Fordelen ved almene boliger er, at ingen skal tjene på huslejen, fordi lejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling så vidt muligt skal balancere år for år. Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler ikke kan bruges andre steder i boli.nu.

 

Det er også en målsætning, at det almene byggeri støtter beboernes fritid. Derfor har de fleste afdelinger i boli.nu beboerlokaler og fælleshuse, der anvendes til sociale og kulturelle aktiviteter. Vi prioriterer samtidig udendørsarealerne højt og skaber gode rammer for beboerne.

 

Du kan læse mere om at bo alment her.

De fleste afdelinger i boli.nu har beboerlokaler og fælleshuse, der anvendes til sociale og kulturelle aktiviteter.

Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det betyder, at beboerne kan få afgørende indflydelse på alle forhold i boli.nu og i vores enkelte afdelinger, men indflydelsen er reguleret af mange love, bekendtgørelser og vejledninger.

 

Ved at engagere sig i en afdelingsbestyrelse og dermed få kendskab til de øvrige beboeres ønsker og behov, kan du som beboer være med til at sikre, at afgørelser og beslutninger ikke kun træffes ud fra en teknikers eller administrationens synsvinkel. En vigtig opgave for bestyrelsen er derfor at komme med forslag til nye måder at gøre tingene på, og det kræver, at man er kreativ. Derfor er det vigtigt, at afdelingsbestyrelsen mødes i et klima, som fremmer fantasien og kreativiteten. Afdelingsbestyrelsen skal have visioner for udviklingen af livet i boligområdet og skal ikke administrere og kontrollere.

 

Hos boli.nu skaber vi rammerne for et velfungerende beboerdemokrati i et samarbejde mellem boli.nu, beboerne og de beboervalgte repræsentanter. Beboerdemokratiet er din mulighed for at få indflydelse på fx din afdelings regler, økonomi, fællesarealer og sociale arrangementer for beboerne. Valget til afdelingsbestyrelsen foregår på afdelingsmøderne, og du kan blive klogere på afdelingens bestyrelse ved at læse i folderne nedenfor eller tage en snak med din lokale afdelingsbestyrelse.

 

Du kan læse mere om beboerdemokrati her.

Du kan læse mere om organistionsbestyrelsen her.
Du kan læse om forretningsorden for afholdelse af afdelingsmødet her.

Nyheder fra os