Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen I boli.nu består af 5 medlemmer, der er valgt af boli.nu’s øverste myndighed, Repræsentantskabet. Alle medlemmer er valgt blandt boli.nu’s lejere. Hovedbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af boli.nu.

Formanden vælges for 2 år ad gangen og kan ikke afgå samme år som næstformanden. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og genvalg er muligt for alle medlemmer af hovedbestyrelsen. I øjeblikket består hovedbestyrelsen i boli.nu af:

Alle medlemmer af hovedbestyrelsen er valgt blandt vores lejere.


Erik Bennedsen

Bestyrelsesformand

eb@boli.nu


Kurt Dahl

Næstformand

kd@boli.nu

Jørn V. Kristensen

Bestyrelsesmedlem


Lene Brus Christoffesen

Bestyrelsesmedlem

lbc@boli.nu


Søren Lind Jensen

Bestyrelsesmedlem

slj@boli.nu

Nyheder fra os