Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen I boli.nu består af 5 medlemmer, der er valgt af boli.nu’s øverste myndighed, Repræsentantskabet. Alle medlemmer er valgt blandt boli.nu’s lejere. Hovedbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af boli.nu.

Formanden vælges for 2 år ad gangen og kan ikke afgå samme år som næstformanden. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og genvalg er muligt for alle medlemmer af hovedbestyrelsen. I øjeblikket består hovedbestyrelsen i boli.nu af:

Alle medlemmer af hovedbestyrelsen er valgt blandt vores lejere.


Kurt Dahl

Hovedbestyrelsesformand

kd@boli.nu


Lene Brus Christoffesen

Næstformand

lbc@boli.nu

Ragnhild Dons

Bestyrelsesmedlem

Jørn V. Kristensen

BestyrelsesmedlemPreben Høj Larsen

Bestyrelsesmedlem

phl@boli.nu

Nyheder fra os