Bæredygtighed


Grønne initiativer
Der er mange beboere hos boli.nu, og vi har sammen et ansvar for at løfte de miljømæssige udfordringer, der ligger i boligområderne. Hos boli.nu arbejder vi derfor på at være fremsynede, når det handler om at tilbyde løsninger og forbedringer inden for energi, miljø og bæredygtighed.
 
Vi udvikler løbende nye energi- og miljørigtige procedurer og fremgangsmåder, og vi motiverer vores beboere til at udvise energi- og miljørigtig adfærd – og ikke mindst træffe fornuftige valg i denne sammenhæng. Derfor har vi i de områder, hvor vi renoverer, også i samråd med beboerne besluttet at etablere mere miljørigtige affaldssystemer, der gør det nemmere at sortere affaldet og dermed nedbringe mængden af restaffald. Samtidig arbejder vi på at nedbringe forbruget af el, vand og varme og stiller krav til vores underleverandører om, at de er miljøbevidste og har fokus på bæredygtighed. 

Redigeret

man, 11/07/2016 - 14:31