Fuldt skrald på sorteringen

I den nærmeste fremtid sætter vi ekstra fokus på affaldssorteringen i alle boli.nu’s afdelinger. Både fordi det giver mening i forhold til miljøet og fordi det er en måde at holde afdelingernes udgifter til renovation nede. I fremtiden bliver vores afregning til kommunen nemlig opgjort i forhold til mængden af restaffald – derfor er der al mulig grund til at sætte fuldt skrald på sorteringen.

 

For at hjælpe alle godt på vej og gøre affaldssorteringen til et fælles mål og anliggende skyder vi gang i en informationskampagne med masser af gode tips til, hvordan vi med fælles hjælp får nedbragt mængden af affald gennem bedre og mere sortering.

Nyheder fra os