Orientering

Efter en periode med stilstand i corona-epidemien oplever Danmark en mindre stigning i personer, som bliver testet positive for COVID-19.

 

Udviklingen i smittetallene er forskellig fra by til by og indtil videre primært med lokale nedslag. I Fredericia oplever vi også en udvikling i smittetallene, men ikke alarmerende.

 

Boligorganisationerne Boligkontoret og boli.nu har her til morgen afholdt et orienterende møde med Fredericia Kommune, hvor udviklingen i smittetallene blev drøftet og hvor det bl.a blev orienteret, hvilke forholdsregler Fredericia Kommune iværksætter og anbefaler, så vi kan undgå, at smitten udvikler sig i Fredericia.

 

På mødet blev det besluttet for en periode på 14 dage at nedlukke samtlige aktiviteter i Medborgerhuset i Korskærparken og Aktivitetshuset i Sønderparken for at undgå en evt. smittespredning.

 

Samtidig har Boligkontoret og boli.nu besluttet at følge samme anbefaling og derfor lukkes administrationskontorerne og teamlederkontorer ned for personlig henvendelse i en periode på 14 dage.

 

Indsatserne er alene af forebyggende karakter for at undgå Corona-smitte i at udvikle sig.

 

Al kontakt til boligbutikken kan fortsat ske via vores hovednummer 75 92 48 44 eller via info-mailen: info@boli.nu.

 

Tilsvarende er alle lokalnumre, mobilnumre og mails åbne, så alle medarbejdere kan kontaktes.

 

Det anbefales, at alle beboerrepræsentanter og medarbejdere er opmærksomme på sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand, hyppig vask af hænder, brug af håndsprit, hyppig rengøring, host i ærme samt at undgå håndtryk, kindkys og kram.

 

Samtidig bedes alle være opmærksomme på, at omgivelserne også er bekendte med sundhedsmyndighedernes anbefalinger især, hvis der er sproglige, kulturelle, eller etniske udfordringer, som kan vanskeliggøre forståelsen af de informationer som udsendes.

 

 

Nyheder fra os