Corona update: Langsom, kontrolleret genåbning

Gældende fra den 6. maj 2021:

Boligbutikken i Danmarksgade

Vi genåbner for besøgende i administrationen inden for de oprindelige åbningstider. Dog vil vi i en overgangsperiode være lukket om onsdagen for at mindske belastningen. Der gælder følgende regler for besøg i boligbutikken:

 • 3 besøgende ad gangen for at overholde afstandskrav
 • Forevisning af gyldigt corona-pas
 • Brug af mundbind eller visir

 

De 3 teamkontorer

Vi åbner for besøgende og vurderer på hvert kontor det maksimale antal besøgende ad gangen ud fra en opmåling og kravet om 4 m2 pr. person. Der vil være tydelig skiltning ved hvert kontor.

Der gælder følgende regler for besøg på de 3 teamkontorer:

 • Forevisning af gyldigt corona-pas
 • Brug af mundbind eller visir

 

Aktivitetshuset i Sønderparken

Vi åbner for boligsociale aktiviteter samt beboeraktiviteter. Cafeen åbner efter samme retningslinjer, som er gældende for øvrige cafeer og restauranter med indendørsservering. Der gælder følgende regler ved besøg i Aktivitetshuset:

 • Forevisning af gyldigt corona-pas
 • 25 besøgende ad gangen indtil den 21. maj 2021, hvor forsamlingsforbuddet angiveligt hæves til 50 personer
 • I cafeområdet gælder arealkrav på 2 m2 person ved siddende servering og 4 m2 pr. person ved stående servering
 • Brug af mundbind eller visir, når man ikke sidder ned

 

Medborgerhuset i Korskærparken

Medborgerhuset åbner for boligsociale aktiviteter, men under hensyntagen til forsamlingsforbuddet, kan det indtil videre først forsvares at åbne cafeen fra den 21. maj 2021, hvor forsamlingsforbuddet forventes at blive hævet til 50 personer indendørs.

Ved besøg i Medborgerhuset glæder følgende regler:

 • Forevisning af gyldigt corona-pas
 • Brug af mundbind eller visir

Gæsteværelser

Der åbnes igen for udlejning af gæsteværelser, men med et krav om at der skal gå 72 timer mellem hver udlejning. Udlejningen sker efter de oprindelige aftalte regler.

 

Festlokaler

Fra den 21. maj 2021 kan man igen leje festlokaler inden for forsamlingsforbuddets afgrænsninger og under iagttagelse af alle tænkelige corona-forbehold. Udover leje og depositum skal der yderligere betales for en corona-rengøring.

 

Først og fremmest glæder vi os til langsomt og kontrolleret at åbne vores faciliteter op igen, og vi følger retningslinjernes udvikling tæt, så vi kan passe på hinanden. Det er vores overbevisning, at den største risiko for smittespredning sker ved manglende afstand og fysisk kontakt, og derfor fastholder vi hos boli.nu, modsat myndighedernes anbefalinger, et afstandskrav på min. 2 m.

 

 

Nyheder fra os