Beboerlokaler i boli.nu  – Covid 19

 

Pr. 8. juni 2020 blev det lille forsamlingsforbud ændret således, at der må forsamles 50 personer.

Dagen efter blev det lempet yderligere således, at der kunne forsamles flere end 50, hvis der var tale om et arrangement, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned, og hvis arrangøren af et arrangement, eller den, der råder over lokaliteterne, var omfattet af retningslinjer udarbejdet af vedkommende minister på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og under inddragelse af øvrige relevante myndigheder, organisationer m.v. (sektorpartnerskabsretningslinjer), eller er en offentlig myndighed.
Der er nu trådt nye regler i kraft, således der kan afholdes arrangementer med mere end 50 deltagere, hvis deltagerne i det væsentligst sidder ned. Det er ikke længere et krav efter bekendtgørelsen om forsamlingsforbud, at arrangør eller lokaliteter er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

De nye regler indfører også, at serveringssteder ikke længere skal holde lukket mellem kl. 24-05, hvis der afholdes private fester, hvor deltagerne i det væsentligste kender hinanden i forvejen, og hvor der kun er adgang til stedet for de personer, der deltager i arrangementet.

De gældende regler fremgår af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covied-19 med tilhørende ændringer.

Det betyder for de almene boligorganisationer, at det nu er muligt at afholde møder i boligorganisationen og boligafdelingen med op til 500 deltagere, blot deltagerne i det væsentligste sidder ned.

Det betyder også, at der kan afholdes private fester i beboerlokalerne, selv om der er flere end 50 personer til stede, forudsat at deltagerne i det væsentlige sidder ned – og det er ikke et krav, at arrangementet slutter kl. 24.

Der er regler for det maksimale antal deltagere pr. m2. Disse krav om antal er gældende for arrangementer, hvortil offentligheden har adgang. Hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned, må der være én deltager pr. 2 m2, og ellers er kravet én deltager pr. 4 m2. Det er umiddelbart BL vurdering, at der i beboerlokalerne som udgangspunkt ikke er offentlig adgang, når beboerlokalerne anvendes af beboerne til lukkede arrangementer.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og gode råd til de private arrangementer:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Arrangementer/Gode-raad-Private-fejringer-og-arrangementer.ashx?la=da&hash=4564BD9C0E94F19502F40FA1DCAFBC7DD7226702

 

Med venlig hilsen

boli.nu

Nyheder fra os