Fredericia kommune ruller ny affaldssortering ud i samtlige afdelinger.

Det blev tidligere på året bestemt fra regeringens side, at vi alle sammen skal sortere i 10 fraktioner. Årsagen er, at affaldsmængden skal reduceres frem mod 2030, og at sorteringen skal ensrettes mere i kommunerne. Derfor ruller Fredericia kommune nu en ny affaldssortering ud i samtlige afdelinger i boli.nu.

 

Vi er allerede rigtigt godt med, når det kommer til affaldssortering, men bidrager selvfølgelige gerne yderligere til, at mængden af restaffald sættes ned i de kommende år. Det giver god mening i forhold til bæredygtighed, og vi i boli.nu kan være med til at bidrage positivt til, at vores CO2 aftryk mindskes.

Nyheder fra os