boli.nu’s vision er en bredt formuleret erklæring, som kort og klart beskriver vores overordnede mål. Den giver et billede af, hvordan vi som boligorganisation ønsker at fremstå i dag og i fremtiden. Samtidig giver den beboere, boligsøgende og samarbejdspartnere en opfattelse af, hvor vi vil hen, og i hvilken retning vi arbejder.

Vores vision er kort og klart formuleret og fungere som en fælles rettesnor for hele organisationen. Vores vision er det langsigtede mål, og den udtrykker vores fælles mål.

Vi skaber attraktive
lejeboliger til alle
– hele livet

Nyheder fra os