Vores værdigrundlag består af en række værdier, som både udtrykker, hvad organisationen står for, og hvad der skal være ledende for vores aktiviteter. Værdierne er et udtryk for de leveregler, alle medarbejdere skal efterleve hver dag for at arbejde i tråd med missionen. Det er de leveregler, der sikrer, at vi når visionen.

Et løfte til medarbejdere og
organisation om, hvordan vi
vil opføre os. Og et løfte til
beboerne om, hvad de kan
forvente af os.

Ansvar

· Vi tager ansvar for vores handlinger og er transparente i alle lag. Vi tør sige fra og uddelegere.
· Vi tager ansvar og gør arbejdet færdigt med et smil.

Troværdighed

· Vi agerer professionelt og holder det, vi lover.
· Vi siger, hvad vi gør og gør det, vi siger.

Begejstring

· Vi begejstres og inspireres af hinanden på alle niveauer.
· Vi engagerer os, så beboerne mærker det.

Trivsel

· Vi efterlever, at alle har det godt i et troværdigt samarbejde med respekt for hinanden.
· Vi udvikler hinanden og fællesskabet med en positiv tilgang.

Nyheder fra os