Vi ønsker at samarbejde på alle niveauer, hvor det gavner vores virke, styrker de boligsociale forhold i afdelingerne og styrker tryghed og trivsel i vores boligområder. Med beboerdemokratiet som livsnerven i driften af almene boliger vil vi styrke samarbejdet mellem administrationen, beboerne og de beboervalgte repræsentanter.

Et konstruktivt samarbejde

Vi deltager aktivt i styringsdialogen mellem Fredericia Kommune og de øvrige boligorganisationer i Fredericia. Som led i styringsmodellen deltager vi gerne i udarbejdelse af nøgletalsanalyser og dokumentation, der sikrer effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten af vores virksomhed.

 

Formålet med de nye regler er at sikre en mere effektiv og fremadrettet opgaveløsning i boligorganisationer og kommuner. Styringsdialogen skal forbedre det lokale samarbejde om at finde løsninger på lokale udfordringer. Udover ovennævnte styringsdialog deltager boli.nu gerne i kommunale dialogmøder, udvalgsmøder og lignende om bosætningspolitik, boligpolitik, tryghed i boligområderne og udvikling af strategier på det boligsociale område, fagligudvikling og overordnet koordinering m.v. Formålet er at gavne samarbejdet i udvalgte boligområder og styrke forholdet mellem Fredericia Kommune og boli.nu. Vi vil desuden arbejde konstruktivt for etablering af et samarbejdsforum mellem boli.nu og lokale boligorganisationer samt mellem boligorganisationer uden for Fredericia Kommune.

Nyheder fra os