Missionen er boli.nu´s eksistensberettigelse. Den fortæller, hvilket forretningsområde og branche vi befinder os i, og hvad vi kan tilbyde beboere og boligsøgende på dette område. På den måde er missionen mere specifik end visionen ved at fokusere på de ressourcer og kompetencer, vi vil konkurrere på.

 

Missionen giver os en fælles forståelse af boli.nu´s formål. Når medarbejderne kender missionen, kender de også de grundlæggende rammer, som opgaverne skal løses indenfor. Missionen har stor betydning for vores arbejde og afspejler sig i alt, hvad vi tænker, siger og gør.

Vi er drevet af at skabe bæredygtige
og attraktive lejeboliger, som beboerne
anbefaler, til gavn for alleog det
samfund, vi er en del af.

Nyheder fra os