boli.nu’s kommunikation skal sikre beboere, beboerdemokrater og ansatte den viden, der skal til for at skabe rammerne for et godt hverdagsliv i boligområderne. boli.nu’s udgangspunkt er beboerdemokratiet, og vi arbejder derfor på at give beboerne den viden, de skal bruge til at træffe beslutningerne. Vi bruger fx tid på at præsentere materialet til afdelingsmøderne klart og enkelt.

Fra information til kommunikation

Som almen boligorganisation er vi underlagt mange love og regler, som kan være svære at forstå. Dem påtager vi os at kommunikere så klart og enkelt som muligt. Vi kommunikerer personligt, målrettet og relevant og med tydelig afsender. Vi respekterer forskellighed og kommunikerer åbent og fortæller tydeligt, hvordan man kontakter boli.nu – og hvem man skal kontakte om hvad. Vi bruger den kommunikationsform, der passer til modtageren og budskabet: Personlig kontakt, brev, mail, offentliggørelser af dagsordener og referater, pressemeddelelse og web.

 

Vi er lydhøre over for de ønsker og krav, vores beboere har. Også når det betyder at kommunikere på andre sprog. I den forbindelse indgår brugen af visuelle virkemidler som en naturlig del af kommunikationsarbejdet. Vores kommunikation med beboerne vil tage sit udgangspunkt i de bedste informationsteknologier. Det er vores mål, at beboeren kan søge alt relevant beboerinformation lokalt i boligorganisationen, og at materialet ikke må danne grundlag til tvivl om boligorganisationens troværdighed.

Den positive tilgang

boli.nu vil arbejde for at udvikle metoder, der sikrer klare og tydelige beboerinformationer om rettigheder, pligter og afdelingernes økonomi. Vi kommunikerer positivt, og derfor er vores husordener fx præget af, hvordan man opfører sig som en god nabo og mindre af forbud. For sikre en god og målrettet service for beboerne udvikler vi beboerundersøgelser og lignende, som tager afsæt i foreliggende statistisk materiale.

En tydelig profil

boli.nu har en designlinje, der er fastlagt af bestyrelsen. Al skriftlig og digital kommunikation fra boli.nu overholder denne linje, så vi med få midler skaber en markant og tydelig boli.nu profil, der styrker vores troværdighed og position på markedet. I forlængelse af vores grønne profil er vi miljøbevidste og vælger papir og tryk, som belaster miljøet mindst muligt, men vi arbejder også bevidst på at flytte en stor del af vores kommunikation over til digitale medier.

Et konstruktiv pressesamarbejde

Vi vil gerne være synlig i medierne og dermed aktivt være med til at ændre det almenes image. Derfor går vi til medierne, når vi har en god historie. Og en god historie behøver ikke være banebrydende. En god historie kan bare handle om en vellykket beboeraktivitet, en beslutning taget på et afdelingsmøde, nye altaner, en ny legeplads, nye eller ændrede udlejningsregler mv.

 

Vi har ytringsfrihed i Danmark, og alle, både medarbejdere og beboerdemokrater hos boli.nu, har ret til at udtale sig i medierne som privatpersoner. boli.nu’s formand og forretningsfører repræsenterer foreningen over for offentligheden, medmindre bestyrelsen i konkrete tilfælde træffer anden beslutning.

 

Vi ønsker at have et troværdigt og konstruktivt forhold i samarbejdet med pressen i de situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt som oplysende og informerende medie. Når pressen henvender sig til boli.nu, giver vi relevant, præcis og korrekt information så hurtigt som muligt.

Nyheder fra os