Venteliste

Intern og ekstern venteliste

I boli.nu opererer vi med en intern og en ekstern venteliste. Den interne venteliste er for eksisterende boli.nu beboere, der ønsker en anden lejlighed i den samme eller en anden af boli.nu’s afdelinger. Den eksterne venteliste er for ansøgere, der enten bor i en anden boligorganisation eller i andre boliger, der ikke er administreret af boli.nu. For at blive opskrevet på venteliste, skal du betale et opnoteringsgebyr på 250 kr. Herefter betaler du 1 gang om året et ajourføringsgebyr på 125 kr. for at holde din placering på ventelisten ajour.

 

Bliv på ventelisten

Hvis du ønsker at blive stående på ventelisten og dermed bibeholde din anciennitet, når du har fået en bolig hos boli.nu, kan det sagtens lade sig gøre. Du skal blot meddele boli.nu, at du fortsat ønsker at bibeholde ancienniteten ved at kontakte boli.nu senest 8 dage efter lejeaftalens indgåelse og fremover betale det årlige ajourføringsgebyr på kr. 125,00. Undlader du at meddele boli.nu dine ønsker inden for fristen, mister du din anciennitet og skal på ny betale et opnoteringsgebyr på kr. 250,00 og starte forfra på ventelisten.

Stille venteliste i bero

Du kan blive stillet i bero på ventelisten, så du ikke modtager boligtilbud, før du igen meddeler boli.nu, at du ønsker at være aktiv.

 

Både intern og ekstern venteliste

Du kan godt være skrevet på både den interne og den eksterne venteliste. Dog skal du ifølge lovgivningen betale opnoteringsgebyr og ajourføringsgebyr for begge. Det kan være en god ide at være skrevet på begge ventelister, fordi du dermed ikke vil blive slettet fra den eksterne venteliste, hvis du flytter fra boli.nu. Står du kun på den interne venteliste, vil du ved fraflytning blive slettet.

Husk at du kan blive stillet i bero på ventelisten og meddele os, når du igen ønsker at være aktiv.

Overdragelse af ansøgernummer

Placering på ventelisten er personlig og kan som udgangspunkt ikke overdrages. Ved en boligsøgendes død overgår ancienniteten på den interne eller eksterne venteliste til den afdødes efterladte ægtefælle, registrerede partner eller hermed sidestillede person. Hvis et lejemål overdrages (iht. Almenlejelovens §§ 70-75), kan ansøgernummeret overdrages til den person, der fortsætter lejemålet. Det gælder fx i tilfælde af:

  • Dødsfald
  • Flytning til ældrebolig, beskyttet bolig eller plejehjem
  • Separation eller skilsmisse
  • Samlivsophør (efter mindst 2 år med fælles husstand)

Herudover kan overdragelse af ansøgernumre kun ske med bestyrelsens godkendelse.

 

Karenstid

Den interne karenstid betyder, at du skal have boet i din bolig i 2 år, før du kan få fortrinsret til en anden bolig i boli.nu.

Nyheder fra os