Fleksibel udlejning

Få fortrinsret

I samarbejde med Fredericia kommune tilbyder boli.nu fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning betyder, at du kan få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder en række kriterier. Reglerne er med til at sikre, at beboersammensætningen bliver mere mangfoldig og at den sociale balance bliver bedre. Derfor er hver 4. bolig i en række udvalgte afdelinger til rådighed for beboere, der opfylder kriterierne.

Med fleksibel udlejning kan du få fortrinsret til en bolig.

Du kan søge om fleksibel udlejning, hvis du er:

 

  • i arbejde minimum 25 timer om ugen
  • ung under uddannelse eller i job
  • skilsmisseramt
  • senior
  • pendler med mindst 25 timers arbejde i Fredericia kommune

Hvis du er interesseret i at opnå forbedrede muligheder for at blive lejer og opfylder ovenstående kriterier, skal du henvende dig i boligbutikken på Danmarksgade 81. Henvendelse kan også  ske pr. mail info@boli.nu eller på tlf. 75 92 48 44.

 

Du kan læse uddybende information om reglerne og hvilke afdelinger, der er udtaget til fleksibel udlejning her.

 

Gældende for afd. 10 – Korskærparken og afd. 11 – Stendalparken er der indgået aftale med Fredercia Kommune om obligatorisk fleksibel udlejning. Du kan læse uddybende information her.

Nyheder fra os