Boliggarantibevis

Få en 3-årig fortrinsret

Hos boli.nu tilbyder vi boliggarantibeviser til lejere, der fraflytter deres bolig, fx for at afprøve et parforhold. Beviset giver dig en maksimal 3-årig fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i den afdeling, du er flyttet fra. Hvis boli.nu ikke inden en rimelig tid efter lejerens ansøgning kan tilbyde en sådan bolig, tilbydes du en anden bolig i en anden afdeling.

Boliggarantibeviset giver dig en maksimal 3-årig fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i den afdeling, du er flyttet fra.

Et boliggarantibevis gældende for 3 år koster kr. 500,- i oprettelse. Endvidere betaler du et årligt gebyr på kr. 125,- for at holde beviset ajour. Hvis gebyret ikke bliver betalt rettidigt, slettes beviset. Såfremt du ikke gør brug af beviset efter de 3 år, overgår beviset/ansøgning til den almindelige venteliste.

boli.nu fastsætter vilkårene for boliggarantibeviser, herunder hvem der opfylder betingelser for at erhverve dem.

Nyheder fra os